Zonnepanelen worden steeds populairder in deze tijd. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat is een keer ophouden. Dit verklaart waarom mensen en bedrijven gaan kijken naar alternatieven zoals zon, wind en waterkracht. Hetgeen waar je als consument zelf naar kan kijken is natuurlijk zonne-energie opwekken door middel van zonnepanelen op eigen dak. Maar hoe zijn zonnepanelen eigenlijk ontstaan? En hoe ziet de toekomst eruit van zonne-energie? Dit zullen we uitgebreid gaan behandelen in deze blog. 

De geschiedenis van zonnepanelen

Het ontstaan:

Het gebruik van zonne-energie was een lange tijd geleden al van toepassing. Zo dacht de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) als eerste over het gebruiken van de zon. Hij zag toendertijd al dat je zonnewarmte kon toepassen op de huizenbouw. Natuurlijk waren dit geen zonnepanelen of iets dergelijks wat in de buurt kwam. Maar men had wel al de gedachtegang gekregen dat de zon een handig hulpmiddel zou gaan worden voor in de toekomst.

Na de ontdekking van de kracht van de zon zagen ook de Romeinen het nut ervan in. De grote sauna’s met open dak werden verwarmd met een bronzen koepel die het zonlicht opving. De Romeinen gebruikte daarnaast ook de energie van de zon door middel van ruimtes die omringt waren met glas. Zo werden de badhuizen bijvoorbeeld opgewarmd.

Na deze ontwikkelingen kwam er zelfs een wet tot stand. De Oost-Romeinse keizer Justinianus (482-565) bracht in 529 zijn beroemde wetgeving: de Codex Justinianus uit. De wet stelde dat individuele burgers het recht hadden om gebruik te maken van zonne-energie.

De ontwikkeling:

Een hele tijd later in 1767 kwam de eerste grote stap naar het gebruik van zonne-energie. De Zwitserse wetenschapper Horace-Bénédict de Saussure had een zonnepaneel uitgevonden waarmee hij via de opgewekte energie kon koken.

Maar de uiteindelijke doorslaggevende ontwikkeling kwam pas in 1839. De Franse wetenschapper Alexandre-Edmond Becquerel had het fotovoltaïsche effect ontdekt. Een ontdekking waarop alle zonnepanelen nu gebaseerd zijn. Alexandre-Edmond Becquerel ontdekte namelijk dat er tussen twee elektroden die hij eerst in een zuurbad had gedompeld stroom liep, zodra één van de elektroden aan licht werd blootgesteld. De Duitse natuurkundige Heinrich Hertz ontdekte 48 jaar later dat tussen deze twee elektroden van een vonkinductor gemakkelijker vonkoverslag optrad, indien één van de elektroden met ultraviolet licht werd bestraald.

Nader onderzoek van dit verschijnsel bracht ook aan het licht dat ook een met UV-licht bestraald zinken plaatje een kleine stroom kan leveren. Een verklaring van dit foto elektrisch effect kon pas door Albert Einstein worden geleverd, hiervoor kreeg hij in 1921 de Nobelprijs. Einstein ontdekte dat licht ook een stroom energierijke deeltjes bevat genaamd fotonen. Ieder voorwerp dat in het licht word gehouden wordt door deze fotonen getroffen. Indien een foton voldoende energie heeft kan het een elektron uit een atoom vrij maken. Hierdoor wordt het belichte materiaal elektrisch geladen. Dit heeft de basis gelegd voor de huidige zonnecel.

De zonnepanelen van nu:

Na deze ontdekking gingen de ontwikkelingen van zonnepanelen al vrij snel. In de koude oorlog was de zogenaamde ruimtewedloop aan gang. Tijdens deze wedloop wou zowel Rusland als Amerika zoveel mogelijk en zo snel mogelijk de ruimte gaan ontdekken. Aangezien je maar 1 krachtbron hebt in de ruimte namelijk de zon. Moesten beide partijen manieren gaan vinden om deze energie zo goed mogelijk te benutten. Vandaar dat in de periode 1955 tot en met 1975 er enorme stappen zijn gemaakt in de zonnepanelensector. Dit heeft de basis gelegd voor de panelen die nu dagelijks worden geïnstalleerd. 

Na deze periode in 1999 tot en met 2016 werd zonne-energie eindelijk gezien als een nuttige manier van energie opwekken op eigen huis en kantoor. De ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling en vooral Azië kwam met een hoop innovatie in de sector. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de zonnepanelen die op de markt beschikbaar zijn. Een hoog rendement hebben, betrouwbaar zijn en goedkoper in aanschaf en onderhoud zijn. 

De toekomst van zonnepanelen

De toekomst:

De toekomst van zonnepanelen ziet er veelbelovend uit. Steeds meer mensen maken de stap om zelf energie op te gaan wekken. Dit is een goed teken want daarmee zorgen we voor minder vervuiling in de wereld. Zo blijft de aarde dus ook leefbaar voor de volgende generaties. Bovendien blijven de zonnepanelen sterk ontwikkeld worden zodat de opbrengsten van deze energiebron steeds hoger komen te liggen. Wij van In2Solar zijn van mening dat in de toekomst elk huis en kantoor zonnepanelen zal hebben. Dit is dan ook één van de redenen waarom we onze klanten blijven voorzien van de beste zonnepanelen. Zo kan iedereen optimaal profiteren van de gemakken die zonne-energie met zich meebrengt.

De zonnepanelen zullen in de loop der tijd ook steeds goedkoper gaan worden. Tussen de jaartallen 2005 en 2008 zijn de prijzen van de panelen al met gemiddeld 17% gedaald. Dit is dus een goed teken. Omdat de zonnepanelen hierdoor ook steeds aantrekkelijker gaan worden voor de consument en kleinere bedrijven. Enerzijds zijn ze nu bezig om de productiekosten lager te krijgen en aan de andere kant zijn ze bezig om de rendementen te verhogen. Het is dus een win win situatie.

Uitvindingen:

In Amerika is er zelfs een nieuw soort zonnepaneel ontwikkeld dat geïntegreerd zit in glas. Dit paneel is tot tien maal efficiënter is dan de conventionele methodes. Het Massachusetts Institute of Technology ontwikkelde dit normaal uitziende glas. Daarnaast heeft het glas maar een beperkt aantal aanpassingen nodig om elektriciteit te kunnen opwekken. De ontwikkelingen gaan dus heel hard in deze sector. Vandaar dat de toekomst van zonne-energie er goed uitziet.

Met het vooruitzicht dat schone energie alleen maar belangrijker gaat worden in de toekomst. Is het van belang om je huis goed voor te bereiden en alvast energieneutraal te maken door middel van zonne-energie. Dit is niet alleen goed voor de natuur maar ook nog eens voor je portemonnee. Voor de beste zonnepanelen en een professionele montage kan je terecht bij In2Solar. Wij zijn al lange tijd specialist op het gebied van zonnepanelen en leggen onze klanten graag in de watten door net dat stukje extra service te bieden. 

Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons!