VEELGESTELDE VRAGEN

Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen en relevante aandachtspunten proberen wij zoveel mogelijk op deze pagina te beschrijven.

Zit je vraag er niet tussen of mis je informatie? Wij vernemen dit graag! Contact ons via één van onze vele kanalen als chat, mail of telefoon.
Uiteraard komen we ook graag langs voor advies en beantwoording van jouw specifieke vragen.

Hoeveel zonnepanelen benodigd

Ook in Nederland is het tegenwoordig voordelig om met zonnepanelen uw stroomverbruik op te wekken. Het is niet rendabel voor het gemiddelde huishouden om meer dan het eigen verbruik op te wekken. Om deze reden is het belangrijk om na te gaan hoeveel kWh u per jaar verbruikt. Dit kunt u vinden op uw energierekening.

Wanneer u zonnestroom opwekt wordt de opgewekte zonne-energie en de verbruikte energie (van het elektriciteitsnet) elk jaar verrekend op basis van de meterstanden. Dit betekent dat u per saldo maximaal 0 kWh mag verbruiken. Een energieverbruik dat negatief uitvalt is voor de meeste mensen niet interessant genoeg omdat de vergoeding die u krijgt voor te veel opgewekte energie vele male minder is.

Het is belangrijk om aan te stippen dat veel mensen die zonnepanelen nemen bewuster omgaan met hun stroom dan voordat zij zonnepanelen hadden. Een vuistregel is dat u 10% onder uw huidige verbruik moet rekenen. Andere relevante factoren voor stroomverbruik zijn gezinsuitbreiding of kinderen die uit huis gaan. Bekijk hieronder een tabel met een overzicht van het gemiddelde verbruik per huishouden.

Huishouden      Gemiddeld verbruik in kWh

1 persoon         2000 kWh

2 personen       2500 kWh

3 personen       3500 kWh

4 personen       4500 kWh

5 personen       5000 kWh

Aantal zonnepanelen berekenen

Wanneer er een duidelijk beeld is hoeveel kWh een huishouden of organisatie nodig heeft per jaar, dan is de volgende stap het berekenen van het aantal zonnepanelen. Dit is afhankelijk van de oppervlakte en ligging van uw dak.

De Unie gebruikt om het aantal zonnepanelen te berekenen, de zogenaamde “opbrengstfactor”. Deze opbrengstfactor kan voor alle type situaties opgezocht worden in een opbrengsttabel.

Rekenvoorbeeld

Stel, u wilt 3500 kWh per jaar opwekken en u heeft een dak op het zuiden en de opbrengstfactor is 0,9 kWh/Wp per jaar.

Het aantal benodigde zonnepanelen kunt u op deze manier uitrekenen:

3500 kWh per jaar gedeeld door 0,9 kWh per Wp per jaar = 3889Wp aan zonnepanelen. Het vermogen per zonnepaneel bepaalt nu hoeveel u er nodig heeft: bij 340Wp zonnepanelen heeft u 3889Wp / 340Wp = 12 zonnepanelen nodig.

Legplan zonnepanelen

Simpel gezegd is een legplan voor zonnepanelen een tekening van een dak waarop de zonnepanelen zijn getekend. Niet alleen wordt het dak op schaal getekend, ook alle obstakels zoals pijpjes, dakramen en dakkapellen worden hierin verwerkt. Aan de hand hiervan kan een adviseur berekenen op welke manier een dakoppervlak optimaal kan worden benut. Bovendien houdt een goede adviseur rekening met hoe de zonnepanelen eruit komen te zien op een specifiek dak, zodat het niet lelijk oogt.

Zonnepanelen op pannendak

U mag uw zonnepanelen op een pannendak plaatsen tot aan de erfgrens. Dit betekent dat de zonnepanelen niet mogen uitsteken over de dakrand, dakgoot en de nok. Hiermee wordt rekening gehouden wanneer wij extra dakhaken plaatsen langs windgevoelige randen.

Attentie: wanneer u zonnepanelen dichter dan twee pannen vanaf de nok wilt plaatsen dan moet de nok losgemaakt worden. Op deze wijze kan de bovenste montagerail worden geplaatst. In dit geval is het van belang dat de nok niet in het cement ligt, omdat het dan niet mogelijk is om de rail in de tweede rij dakpannen te plaatsen. Wanneer dit de situatie is dan moeten de beugels in de derde rij dakpannen worden bevestigd en moet het volledige systeem hier op aangepast worden.

Ook bij de dakgoot wordt aangeraden om één tot twee dakpannen afstand te houden. De reden hiervoor is dat er rekening wordt gehouden met afvoer van regen en sneeuw.

De richting van de zonnepanelen

In elke serieuze offerte komt u termen als landscape- en portraitplaatsing tegen. Landscapeplaatsing betekent dat zonnepanelen met de lange kant onder liggen. Het tegenovergestelde is portaitplaatsing (staand).

Wanneer zonnepanelen portrait geplaatst worden op een pannendak moeten de montagerails horizontaal worden geplaatst. De rails worden in het geval van landscapeplaatsing meestal verticaal geplaatst, maar in sommige gevallen horizontaal. Aan deze laatste situatie is een meerprijs verbonden omdat de rails langer zijn. De meest mensen vinden het het mooist als zonnepanelen allemaal in dezelfde richting worden geplaatst.

Het vergunningsvrij plaatsen van zonnepanelen
Het plaatsen van zonnepanelen op een pannendak zonder vergunning mag onder de volgende voorwaarden:

 • De zonnepanelen mogen niet uitsteken over een erfgrens of dakrand.
 • Zonnepanelen moeten direct op het dakvlak geplaatst worden.
 • De hellingshoek van de zonnepanelen moeten hetzelfde zijn als die van het betreffende dak.
Zonnepanelen op plat dak

Bij plaatsing van zonnepanelen op een plat dak moet rekening worden gehouden met diverse details. Bovendien bestaan er diverse installatiemogelijkheden bij het monteren van zonnepanelen op een plat dak. Hierin spelen onderstaande aandachtspunten:

 • Diverse montagesystemen
 • De juiste tussenafstand bepalen
 • De beste montagehoek bepalen
 • Het ballastgewicht
 • De afstand tot de dakrand
 • Vergunningsvrije plaatsing

Bij In2Solar werken wij uitsluitend met het Nederlandse merk SolarConstruct, waarbij we topkwaliteit kunnen leveren met 20jaar garantie voor iedere situatie.

Welke omvormer kiezen

Elektrische apparaten werken op wisselstroom. Helaas produceren zonnepanelen gelijkstroom, waardoor apparaten niet direct kunnen worden aangesloten op zonnepanelen. Hiervoor zorgt een omvormer. Deze zorgt ervoor dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom. Hierna wordt de wisselstroom weer via de meterkast geleverd aan het stroomnet.

Een omvormer is een kwetsbaar en belangrijk onderdeel van een zonnepaneleninstallatie. De juiste keuze hierin maken is essentieel.

Omvormers bestaan in allerlei soorten en maten. Omvormers kunnen worden verdeeld in drie groepen.

 • Stringomvormers (standaard 10 jaar garantie)
  Wanneer je de zonnepanelen in een string plaatst (in serie schakelt) kan je die string aansluiten op één omvormer. Die omvormer moet dan wel met deze hogere zonnepaneelspanning om kunnen gaan en genoeg vermogen kunnen leveren. Daarvoor zijn speciale string omvormers gemaakt. Het voordeel van het gebruik van zo’n string omvormer is dat deze ene omvormer goedkoper is dan dat je voor ieder zonnepaneel een eigen micro omvormer installeert.
 • Optimizers (standaard 12jaar garantie)
  Omvormers van SolarEdge werken met een optimizer voor elk zonnepaneel. Een optimizer is een regelaar waarmee elk paneel apart kan worden geregeld en beveiligd. Deze optimizers worden aangesloten tussen de bekabeling van de zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden aangesloten op de centrale omvormer van SolarEdge.
 • Micro omvormer (standaard 25jaar garantie)
  Deze worden per zonnepaneel geplaatst en zetten de gelijkstroom meteen op het dak om in wisselstroom. Hierdoor is er geen centrale omvormer nodig.
Beste plaats voor een omvormer

Het is van essentieel belang om met de volgende factoren  rekening te houden om te bepalen wat de beste plek voor een omvormer is.

De kabels van de zonnepanelen tot de omvormer
Ten eerste wordt het aangeraden om de kabels vanaf het dak van de zonnepanelen tot de omvormer niet langer te maken dan ongeveer 20 meter. Hierdoor blijft het verlies over de kabels lager dan 1%. Indien er toch langere kabels worden toegepast in het systeem is het mogelijk om een kabelberekening te maken. De hoogte van het aangesloten vermogen van de zonnepanelen bepaalt hoe groot de diameter van de kabel moet zijn. Meestal wordt in Nederland een kabel met een dikte van 4 mm2 gebruikt.

De kabel van de omvormer naar de meterkast
Ook de kabel van de omvormer naar de meterkast is bij voorkeur korter dan 20 meter, om dezelfde reden. Voor omvormers (fase 1) wordt een 3-aderige kabel gebruikt (3 x 2,5 tot 6 mm2) en voor omvormers (fase 3) 5 x 2,5 mm2. Deze kabeldikte kan berekend worden met behulp van het vermogen van de omvormer en de lengte van de kabel.

De meest praktische plaats
Toch zorgen een 20 meter gelijkstroomkabel en een 20 meter wisselstroomkabel in de meeste gevallen voor genoeg flexibiliteit om de meest praktische plaats voor een omvormer te kiezen. Idealiter is dit een plek die goed te bereiken is voor onderhoud en waarop het display goed te zien is. Omdat een omvormer al snel 20 kilogram weegt is het handig wanneer deze wordt gemonteerd op een stevige, solide muur. Er wordt afgeraden om de omvormer op pootjes te zetten. Goede plaatsen zijn vaak de zolder of de garage. Dit is afhankelijk vanaf welke plaats de kabels eenvoudig zijn te leggen.

Duurzaamheidslening

Overheden zoals gemeenten en provincies hebben besloten het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Dit zetten zij kracht bij door mensen financieel te ondersteunen bij het aanschaffen van duurzame producten zoals zonnepanelen. De duurzaamheidslening is hier een voorbeeld van. Deze kan tegen het zeer lage rentetarief vanaf 2,4% afgesloten worden. Het maandelijkse aflossingsbedrag is lager dan uw besparing. Hierdoor kan u meteen beginnen met besparen. Om deze lening te krijgen moet u via uw gemeente of provincie aankloppen bij het “Stimuleringsfonds Volkshuisvesting”. (SVN)

BTW Teruggave Zonnepanelen

Het is mogelijk voor particulieren om de btw op een investering in zonnepanelen terug te vragen. Deze besparing zorgt ervoor dat u 21% van het zonnesysteem en de installatie ervan terugkrijgt. Meer dan 100.000 particulieren hebben reeds van deze regeling gebruik gemaakt en hun btw teruggekregen van de Belastingdienst.

In2Solar ondersteund BTW teruggave zonnepanelen

Bestelt u uw zonnepanelen bij In2Solar? Dan ondersteunen wij bij de btw-teruggaaf aanvraag voor u. Het proces van het terugvragen van de btw van de aanschaf van zonnepanelen is niet ingewikkeld.

Voorbeeldberekening zonnepanelen btw-teruggave
Het eerste jaar mag u van de Belastingdienst de btw over uw investering in zonnepanelen terugvragen. Omdat de btw over de opbrengst moeilijk te berekenen is stelt de Belastingdienst een vast bedrag daarvoor in. Deze is gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen.

Vermogen Wp zonnesysteem
0 – 1000Wp €20,-
1001 – 2000Wp €40,-
2001 – 3000Wp €60,-
3001 – 4000Wp €80,-
4001 – 5000Wp €100,-
etc. (+ € 20,- per 1000Wp)

De bovenstaande bedragen moeten volledig van het btw-bedrag worden afgetrokken.
Het is niet relevant in welke maand de zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Voorbeeld van een btw-teruggave
U heeft een rekening ontvangen voor uw zonnepanelen en de installatie hiervan met een btw-bedrag van €800,-. Uw zonnepanelen zijn niet geïntegreerd, daarom mag u het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. Tenslotte hebben uw zonnepanelen een capaciteit van 3600Wp.

Verschuldigde btw: € 80,-
Voorbelasting: € 800,-
Terug te ontvangen btw: € 720,-

Opbrengst van Zonnepanelen

De zon schijnt zoals u weet niet het hele jaar in Nederland. Maar zonnepanelen leveren ook stroom bij bewolking. De lage prijs van zonnepanelen, zorgt ervoor dat stroom uit zonnepanelen goedkoper is dan stroom uit een kolencentrale.

Wanneer u een dak op het zuiden heeft kunt u jaarlijks ongeveer 150 kWh per m2 zonnestroom opwekken. Een dak op het oosten of westen levert een klein beetje minder op, namelijk 125 kWh m2. Een gemiddeld zonnepaneel heeft een afmeting van 1,65 x 1 meter. Op dit moment is het vermogen van een zonnepaneel ongeveer 280 Wp.

Opbrengst in kWh per Wp per jaar berekenen
De meest gebruikte rekenmethode is de opbrengst in kWh per Wp (wattpiek) per jaar. Deze methode geeft aan hoeveel stroom u op kunt wekken met zonnepanelen op uw dak. Vaak rekenen bedrijven uit de zonne-installatiebranche met 0,85 kWh per Wp per jaar (dak op het zuiden). Recentelijke onderzoeken en metingen wijzen echter uit dat zonnepanelen op een schaduwvrij dak op het zuiden gemiddeld 0,9 kWh per Wp per jaar opwekken (in Nederland). De betere zonnesystemen hebben zelfs een opbrengst van 1 kWh per Wp.

Wattpiek
Het stroomverbruik of opbrengst wordt meestal uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen van uw zonnepanelen drukken we uit in Wp (wattpiek).

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat je de stroom die je aan het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen (salderen) tegen de stroom die je van het net afneemt. Dat is gunstig: je krijgt voor de geleverde stroom hetzelfde tarief als wat je aan het energiebedrijf betaalt voor de stroom die je afneemt (zo’n 22,5 cent per kWh). De regering wil dit vanaf 2023 veranderen (dit is nog een voorstel). Elk jaar mag je wat minder stroom wegstrepen. Vanaf 2031 kun je helemaal niet meer salderen. Voor elke kilowattuur stroom die je ongesaldeerd aan het net levert, krijg je een vergoeding van je energiebedrijf. De nieuwe regeling geldt voor iedereen, of je nu al zonnepanelen hebt of ze nog gaat kopen. Tip: meld je gratis aan op https://www.slimmemeterportal.nl/ om inzicht te krijgen in de effecten.

SDE++ Subsidie

In2Solar heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van complexe zakelijke  pv-installaties. Van ontwerp tot en met oplevering en onderhoud van de installatie staan wij voor u klaar. Daarnaast zijn wij in staat om u bij te staan bij de communicatie tussen u en de netbeheerder en de traditionele energieleverancier.

Mede dankzij de SDE+ subsidie zijn zonnepanelen interessant geworden voor grotere stroomverbruikers. Wanneer uw hoofdaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère wordt u ingeschaald in de categorie grootverbruiker. Omdat grootverbruikers relatief weinig betalen voor stroom is de financiële rendabiliteit zonder subsidie niet dekkend. De SDE+ maakt deze investering in zonnepanelen wel rendabel en is interessant voor bedrijven en non- profit instellingen. Wel dient de pv-installatie uit minimaal 15 kWp te bestaan. Dit zijn ongeveer 60 zonnepanelen.
In2Solar heeft per openstellingsronde tussen de 30-60 succesvolle beschikkingen ingediend en verkregen. Zie ook de pagina van de Rijksoverheid met actuele en specifieke informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

En de kleinverbruikers?
Voor zakelijke kleinverbruikers met een hoofdaansluiting tot 3 x 80 Ampère is het investeren in zonnepanelen ook potentieel rendabel. Deze organisaties hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de salderingsregeling en de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Schoonmaak van Zonnepanelen

Het schoonmaken van zonnepanelen is in beginsel bijna niet nodig omdat vuil en stof normaal gesproken vanzelf van de zonnepanelen afvallen of afspoelen.

In Nederland wordt meestal aangeraden om één keer in de vijf jaar een reiniging te doen. Wanneer zonnepanelen in een zanderige omgeving staan zoals in een woestijn, wordt aangeraden om de zonnepanelen elk jaar een reinigingsbeurt te geven.

Onderzoeken wijzen uit dat een ‘vies’ zonnepaneel ten opzichte van een gereinigd paneel elk jaar tussen de 2% á 3% minder opbrengst geeft. Ook de nabijheid van zware industrie, snelwegen en veehouderijen is niet goed voor de opbrengst. In combinatie met een langere periode (twee tot drie maanden) van droogte kunnen zelfs rendementsverliezen tot 20% ontstaan als het systeem niet goed wordt onderhouden.

In2Solar raadt aan om het schoonmaken van zonnepanelen door een bedrijf te laten doen dat kennis heeft van het betreffende zonnesysteem. Wanneer u toch zelf aan de slag wilt met het schoonmaken van zonnepanelen, kunt u met de volgende zaken rekening houden:

Goede gewoontes bij het reinigen van zonnepanelen
Het gebruik van handschoenen. Zonnepanelen kunnen het beste niet met blote handen aangeraakt worden omdat vingerafdrukken of andere vervuiling hierdoor aangebracht kunnen worden.

Het gebruik van een zachte schuimspons (absoluut geen schuurspons of geweven materialen) met zachte borstels (idealiter met haren van nylon 1010 met 0,1-0,06 mm doorsnee), of een professionele raamtrekker.Het gebruik van osmosewater dat kalkvrij en gedemineraliseerd is.

Aansluiting in de meterkast

Wanneer u zonnepanelen installeert wordt u volgens de wet energieleverancier. Met behulp van een omvormer wordt groene, schone stroom geleverd aan het bestaande elektriciteitsnet. Om deze reden is het belangrijk dat uw zonnepanelen op de juiste wijze worden aangesloten op de meterkast.

Allereerst wordt er een nieuwe kabel van de omvormer naar de groepenkast gelegd. In deze groepenkast wordt de omvormer aangesloten op de oude aardlekautomaat. Een nieuwe aardlekautomaat wordt bovendien bovenop de reeds bestaande groepenkast gebouwd. Een alternatief is om een mini-verdeler te plaatsen naast de bestaande groepenkast.

Indien er een wasmachine of vrije groep in de nabijheid staat en u niet meer dan 12 zonnepanelen plaatst kan er ook gebruik gemaakt worden van een pv-verdeler. Een pv-verdeler is een kleine groepenkast met een automaat voor het zonnesysteem met eventueel een stopcontact voor de wasmachine en/of de droger. Wanneer er voor deze optie gekozen wordt, is het niet nodig om een kabel naar de groepenkast te leggen.

Tijdens de schouw van onze adviseur bij u op locatie bepalen we in samenspraak met jou wat de beste locatie voor de omvormer is. Deze instructie wordt vermeld naar ons montageteam. Natuurlijk worden alle kabels en pijpjes zoveel mogelijk netjes weg- en afgewerkt. Deze complete installatie van zonnepanelen tot en met de meterkast wordt uitgevoerd tegen een vast tarief.

Waarom is het belangrijk dat er een vrije groep is?
Omdat er geen andere verbruikers tussen de omvormer en de meterkast mogen zitten.

Terugverdientijd Zonnepanelen

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar je energierekening wordt meteen flink lager en zo verdien je je investering terug. Daarna heb je als het goed is nog vele jaren gratis zonnestroom. Met een rekenvoorbeeld laten we zien hoe lang de terugverdientijd is.

Stel:

 • Je laat 12 zonnepanelen op je dak installeren.
 • Kosten: ongeveer €5000*, inclusief btw (circa €1000), die je kunt terugvragen.
 • Met 340 Wattpiek (Wp) per paneel is dit in totaal 4080Wp.
 • Ieder jaar leveren deze panelen ongeveer 3672kWh aan stroom.
 • Bij een elektriciteitsprijs van €0,23 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €845.

* Prijzen lopen tamelijk ver uiteen. Kijk verder dan alleen de prijs. Let goed op wat wel/niet inbegrepen is (meerwerklijst installatiekosten), wat voor soort omvormer(s) je krijgt en hoe de garantie geregeld is.

De zonnepanelen in bovenstaand voorbeeld verdien je dus terug in 6 jaar tijd. Als je de btw terugvraagt (circa €1000), krijg je een deel van je investering direct terug. Dan komt de terugverdientijd op ruim 5 jaar uit.

Als de elektriciteitsprijs gaat stijgen, zal het terugverdienen sneller gaan. En omgekeerd: als de prijs daalt, gaat het terugverdienen wat langzamer.

%

Tevredenheidsgarantie

zonnepanelen kopen

Uitsluitend Nederlands sprekende monteurs

Volledig gecertificeerd

Veilig werken is de standaard (steiger + valbeveiliging)

Pas weg na akkoord oplevering inclusief monitoring

Wij zijn pas tevreden als u als ambassadeur aansluit