ZAKELIJKE SUBSIDIES

Verschillende subsidies

In Nederland zijn er verschillende zakelijke subsidies beschikbaar voor bedrijven die investeren in zonnepanelen. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare subsidies in 2023:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De ISDE is een subsidieregeling van de overheid die bedrijven stimuleert om te investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen en is gebaseerd op de opgewekte energie. De hoogte van de subsidie varieert van enkele honderden tot duizenden euro’s, afhankelijk van de grootte van de installatie en de opgewekte energie.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling die bedrijven de mogelijkheid biedt om een deel van de investeringskosten van duurzame energie te verrekenen met de fiscale winst. De regeling geldt voor zowel nieuwe als bestaande zonnepanelen en bedraagt in 2023 45% van de investeringskosten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in bedrijfsmiddelen, waaronder ook zonnepanelen. De regeling geldt voor investeringen tussen de € 2.401 en € 328.721 en bedraagt in 2023 maximaal € 16.307.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++)

De SDE++ is een regeling van de overheid die bedrijven stimuleert om te investeren in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor grote zonnestroomprojecten met een vermogen vanaf 15 kWp. De subsidie wordt toegekend op basis van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie en de kostprijs van de energie.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

De SEEH is een regeling voor huiseigenaren die investeren in energiebesparende maatregelen, waaronder ook zonnepanelen. De regeling geldt ook voor kleine bedrijfspanden met een woonfunctie. Bedrijven kunnen maximaal € 10.000 subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen.

Het is belangrijk om te vermelden dat sommige subsidies elkaar uitsluiten en dat het aanvragen van subsidies aan bepaalde voorwaarden is verbonden. Het is dan ook verstandig om bij de aanvraag van subsidies gebruik te maken van een deskundige adviseur.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te vermelden dat sommige subsidies elkaar uitsluiten en dat het aanvragen van subsidies aan bepaalde voorwaarden is verbonden. Het is dan ook verstandig om bij de aanvraag van subsidies gebruik te maken van een deskundige adviseur.

 

%

Tevredenheidsgarantie

zonnepanelen kopen

Volledig gecertificeerd

Veilig werken is de standaard (steiger + valbeveiliging)

Pas weg na akkoord oplevering inclusief monitoring

Wij zijn pas tevreden als u als ambassadeur aansluit